Czy wiesz, że nie każda droga, z której korzystasz ma status drogi publicznej? Ma to szczególne znaczenie, gdy chcesz kupić działkę budowlaną z zamiarem budowy wymarzonego domu.

Przepisy wyróżniają kilka kategorii dróg (podział ze względu na funkcje w sieci drogowej; ustawa z dnia 21 marca 1985 r.):
• Drogi krajowe;
• Drogi wojewódzkie;
• Drogi powiatowe;
• Drogi gminne;

Pomimo wyliczenia ustawowego w/w drogi jako drogi publiczne, niestety nie do końce jest tak, że mając dostęp do drogi gminnej będziemy mogli bez przez przeszkód wybudować na swojej działce dom. Możesz nawet mieć nadaną nazwę ulicy, a mimo to dalej nie będzie ona drogą publiczną, co więcej możesz nawet kupić działkę już zabudowaną np. budynkiem z lat 60-tych, a okaże się, że dostępu nie masz. Dzieje się tak dlatego, że aby gminna droga uzyskała status drogi publicznej Rada Gminy lub Miasta musi przyjąć stosowną uchwałę – w wielu miejscowościach tak się niestety nie dzieje (art. 7 ustawy o drogach publicznych).

Możemy dla przykładu wyróżnić 4 sytuacje:

  • Masz dostęp do drogi publicznej bezpośredni – droga jest własnością gminy i przyjęto stosowną uchwałę o nadanie drodze kategorii drogi publicznej;
  • Masz dostęp do drogi gminnej bezpośredni (tzw. wewnętrznej/ dojazdowej/ prowadzącej do drogi publicznej) – droga jest własnością gminy, ale nie przyjęto stosownej uchwały o nadanie drodze kategorii drogi publicznej; Gmina jednak słownie lub na piśmie wyraziła Ci zgodę na korzystanie z tej drogi – dostaniesz najprawdopodobniej pozwolenie na budowę; jednakże w przyszłości Gmina może mieć do Ciebie roszczenie o ustanowienie odpłatnej służebności drogowej;
  • Masz dostęp do drogi gminnej bezpośredni (tzw. wewnętrznej/ dojazdowej/ prowadzącej do drogi publicznej) – droga jest własnością gminy, ale nie przyjęto stosownej uchwały o nadanie drodze kategorii drogi publicznej; Gmina jednak słownie lub na piśmie nie wyraziła Ci zgody na korzystanie z tej drogi – najprawdopodobniej pozwolenia na budowę nie otrzymasz dopóki Gmina takie zgody nie wyrazi lub jeśli nie ustanowi odpłatnej służebności drogowej;
  • Masz dostęp do drogi publicznej pośredni tj. poprzez działkę należącą do sąsiada – upewnij się, że wszelkie formalności związane z ustanowieniem służebności drogowej zostały dochowane lub kup od sąsiada udział w takiej działce – pamiętaj, że utwardzona i fizycznie wyznaczona droga wcale nie znaczy, że prawnie taką drogą dana działka jest;

Współpracując z profesjonalnym biurem nieruchomości agent zadba i sprawdzi stan prawny Twojej wymarzonej działki!

Poniżej linki do artykułów, które rozjaśnią dodatkowo kwestię dróg publicznych:
http://drogipubliczne.eu

https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/gospodarka_komunalna/389146,Zaliczenie-drog-do-odpowiednich-kategorii.html